ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΟΣΕΚΑ 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 04/01/2019

GMM Global Money Managers AK Prices04012019-GRGMM Global Money Managers AK Prices04012019-GR

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 02/01/2019

GMM Global Money Managers AK Prices02012019-GRGMM Global Money Managers AK Prices02012019-GR

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/01/2019

GMM Global Money Managers AK Prices01012019-GRGMM Global Money Managers AK Prices01012019-GR