ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 02/01/2019

GMM Global Money Managers AK Prices02012019-GRGMM Global Money Managers AK Prices02012019-GR