ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 30/12/2022 (μετά την έκδοση μερίσματος)