ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/12/2022

https://www.global-mm.eu/wp-content/uploads/2022/12/gmm-global-money-managers-ak-prices-28122022-gr.pdf